Zorgprogramma

Wat is een zorgprogramma?

In een zorgprogramma worden alle behandelingen rond één chronische ziekte beschreven. Met daarbij de begeleiding die huisartsen hierbij met verschillende andere zorgverleners leveren. De betrokken zorgverleners maken met elkaar afspraken over de zorg die zij aan u in het zorgprogramma leveren. Waaruit bestaat de zorg? Wie levert welke zorg en hoe? En welke planning wordt hierbij gebruikt? Het zijn belangrijke vragen die in het zorgprogramma uitgebreid beantwoord worden.

Samen met de huisarts wordt een persoonlijk zorgplan gemaakt. In dit zorgplan staat uitgelegd welke behandeldoelen u wil overwinnen met de begeleiding van de huisarts en andere zorgverleners. De aandacht ligt hier vooral op de begeleiding en coaching naar een gezonde manier van leven, waarbij de klachten van de chronische ziekte zo klein mogelijk gemaakt worden.

Via deze samenwerking kan met u bepaald worden wat de beste zorg is. Voor u is dan duidelijk: ik krijg alle mogelijke zorg die mijn chronische ziekte nodig heeft. Waarbij u de zorg zoveel als mogelijk in uw huisartsenpraktijk krijgt, in plaats van in het ziekenhuis. 

Welke zorgprogramma’s zijn er? 

Zorggroep Hoeksewaard (ZGHW) heeft voor vier chronische ziekten een zorgprogramma gemaakt: diabetes, COPD, astma en hart-en vaatziekten (CVRM). Daarnaast een zorgprogramma ouderenzorg. Via deze zorgprogramma’s bieden de huisartsen die zijn aangesloten bij ZGHW de zorg aan hun patiënten volgens een vast programma en een zelfde behandeling. 

Wanneer heeft u hier recht op? 

De huisarts bewaakt het zorgprogramma, hij/zij heeft de leiding. Je wordt door uw huisarts uitgenodigd voor het programma. U kunt altijd besluiten om niet mee te doen; geeft dit aan bij de huisarts. 

Wat zijn de kosten? 

Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars staan achter deze vorm van geven van zorg. Logisch: zorgprogramma’s zijn onmisbaar om de zorgkwaliteit te bewaken en verbeteren. De zorgprogramma’s horen bij de standaard huisartsenzorg, waarmee de kosten vallen onder de basisverzekering. Je hoeft dus geen eigen risico te betalen. Vraag dit altijd na bij uw verzekeraar. Zij kunnen u informeren over de meest bijgewerkte informatie over kosten.