Informatieveiligheid

Om de beste zorg te kunnen leveren, werken verschillende zorgverleners binnen ZGHW nauw met elkaar samen. Een essentieel onderdeel van deze samenwerking is het uitwisselen van informatie. Zowel op papier als geautomatiseerd is de ZGHW  bij het dagelijks werk afhankelijk van de beschikbaarheid van betrouwbare informatie. Dit kan informatie zijn op het gebied van vakinhoudelijke kennis, maar ook informatie met betrekking tot patiënten kan soms met een collega gedeeld moeten worden.  Omdat het in dat geval om privacygevoelige informatie gaat, moet hier zeer zorgvuldig mee om gegaan worden. Voor meer informatie over de privacy van uw gegevens, klikt u hier.

Het HIS; Huisartsen Informatie Systeem en het virtuele KIS; Keten Informatie Systeem

Huisartsen binnen ZGHW werken met een Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Een HIS is een praktijkmanagementsysteem en is een veilige software-applicatie waarin een zorgverlener die een praktijk voert (bijvoorbeeld een huisarts, of apotheker) de patiëntgegevens vastlegt. Naast het HIS werken de huisartsen en zorgverleners binnen ZGHW in een virtueel Keten Informatie Systeem (KIS) waarin de ketenpartners de benodigde informatie met elkaar kunnen delen. Dit virtuele KIS (VIPLive) zorgt voor efficiëntere en effectievere eerstelijnszorg voor mensen met één of meerdere chronische aandoeningen, door de samenwerking tussen verschillende ketenpartners te ondersteunen. Meer informatie over VIPLive kunt u vinden op de website.