Over ZGHW

De Coöperatieve Zorggroep Hoeksewaard (ZGHW) is een krachtige regionale huisartsenorganisatie van, voor en door huisartsen. Het samenwerkingsverband bestaat uit ongeveer 30 praktijkhoudende huisartsen, verspreid werkzaam in de Hoeksche Waard. Van, voor en door huisartsen betekent dat aangesloten huisartsen actief betrokken worden bij activiteiten van de zorggroep. Zo bestaat het bestuur ook uit een aantal huisartsen. 

Elke huisarts voert zijn eigen praktijk, maar door waar mogelijk kennis en krachten in gezamenlijkheid te organiseren blijft er meer ruimte over voor het belangrijkste deel: de zorg voor de patiënt. De zorggroep houdt zich bezig met onderwerpen die groter zijn dan de praktijk. Ze werkt als regio-organisatie en is ook contactpersoon voor gemeente en regionale eerstelijns en tweedelijns zorgorganisaties zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg.

Hoe gaan we met elkaar om? (Hoekse Waarden)

 • Verbinding: we hebben verbinding met elkaar als huisartsen en praktijkmedewerkers en samen maken we de verbinding met onze patiënten.
 • Vertrouwen: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen en kunnen elkaar daarop aanspreken. We hebben vertrouwen in elkaar als collega’s en patiënten kunnen vertrouwen op onze professionaliteit en kennis van zorg.
 • Verdieping: we gaan verder dan alleen onze kennis en kunde. Als collega’s kijken we naar de mens achter de mens. Bij onze patiënten kijken we verder dan alleen de kwaal. We kijken naar de mens achter de ziekte.
 • Veiligheid: we werken samen in een open en transparante werkomgeving. We zijn loyaal naar elkaar en maken alle onderwerpen van zorg bespreekbaar. We zorgen met elkaar dat patiënten in een vertrouwde omgeving gebruik kunnen maken van de juiste zorg.
 • Verantwoordelijkheid: we voelen ons verantwoordelijk om ons mooie vak uit te dragen en de huisartsenzorg te blijven innoveren en ontwikkelen. We voelen ons samen verantwoordelijk om te zorgen voor alle patiënten in onze regio.

Ons bestaansrecht (missie)

Zorggroep Hoeksewaard heeft als missie om kwalitatief hoogwaardige eerstelijns huisartsenzorg te faciliteren in de Hoeksche Waard. Dichtbij waar het kan en afgestemd op de behoefte van de patiënt. We organiseren deze zorg samen met onze partners in de keten en in het netwerk.

De bedoeling (visie)

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze huisartsenzorg toekomstbestendig te maken en te houden. Door onze zorgverleners in de huisartsenpraktijken te ontzorgen en ondersteunen, krijgen huisartspraktijken meer tijd voor patiënten.

 

We ontwikkelen ons naar een regio organisatie die fungeert als aanspreekpunt. Door het bundelen van onze krachten zijn we in staat om regionale vraagstukken op te pakken, regionale samenwerking te organiseren en gegevensuitwisseling te realiseren. 

De belofte (onze doelen)

 1. Kwaliteit van zorg: de mens en maatwerk staan voorop bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg.
 2. Samenwerking: samenwerken is een groot goed. Van samenwerking met collega’s om de hoek tot regionale partners, iedereen doet mee.
 3. Arbeidsmarkt: we investeren in de toekomst en willen een aantrekkelijke regio zijn en blijven. Onder het motto ‘opleiden is het nieuwe werven’.
 4. Digitalisering; we ondersteunen de praktijken met ICT ontwikkelingen als meerwaarde voor de huisarts, patiënt en ketenpartners.
 5. Faciliteren: we ontzorgen en ondersteunen de huisartspraktijken, zodat de huisartsenpraktijken zich kunnen richten op hun primaire taak; patiëntenzorg.
 6. Duurzaamheid: we streven naar toekomstbestendige huisartsenzorg en het beperken van onze ecologische voetafdruk.

De Algemene Ledenvergadering

De coöperatieve Zorggroep Hoeksewaard wordt gevormd door ongeveer 32 praktijkhoudende huisartsen (huisartsen die eigenaar zijn van een huisartsenpraktijk) in de Hoeksche Waard. Samen vormen zij de Algemene Ledenvergadering (ALV). 

Het bestuur 

Namens de ALV zitten een aantal praktijkhoudende huisartsen in het bestuur: 

 • Henk de Vos (voorzitter en huisarts in Zuid-Beijerland) 
 • Jan van Nieuwaal (penningmeester en huisarts in Oud-Beijerland) 
 • Jacoline de Groot (huisarts in Zuid-Beijerland) 
 • Remco Vaes (huisarts in Heinenoord)

Kerngroep Kwaliteit

De kwaliteit van de huisartsenzorg wordt gecontroleerd vanuit de Kerngroep Kwaliteit. Daarnaast zijn er expertgroepen gevormd bestaande uit kaderartsen, huisartsen en praktijkondersteuners (POH). Binnen onze regio hebben we een expertgroep long, diabetes en ouderenzorg. 

De Kerngroep Kwaliteit bestaat uit: 

 • Jochem Gouweloos (voorzitter, kaderarts diabetes en huisarts in ’s Gravendeel) 
 • Willem de Jong (kaderarts ouderenzorg, aanspreekpunt zorgprogramma hart- en vaatziekten en huisarts in Maasdam) 
 • Caroline van den Bosch-van Vuuren (kaderarts astma en COPD en waarnemend huisarts in de regio Hoeksche Waard) 
 • Marie-José Keijzers (programmamanager Zorggroep Hoeksewaard) 
 • Marielle Schouwink (kwaliteitsfunctionaris Zorggroep Hoeksewaard en POH Coach) 
 • Mandy Boers-Vroegindewey (praktijkondersteuner in Oud-Beijerland)
 • Annemarie Martin (praktijkverpleegkundige in ’s Gravendeel)

Team Zorggroep Hoeksewaard 

Om de huisartsen de ruimte te geven om zich bezig te houden met het belangrijkste deel: de zorg voor de patiënt worden zijn ondersteund door een team Zorggroep Hoeksewaard. Zij houden zich bezig met de praktische invulling en uitvoering van landelijke en regionale ontwikkelingen en geven zijn uitvoering aan beleidstukken en plannen die zijn vastgesteld in ALV en het bestuur. 

Het team bestaat uit: 

 • Wendy Ophorst (manager) 
 • Marie-José Keijzers (programmamanager Zorg) 
 • Annet Bakker (communicatieadviseur) 
 • Karin Sintmaartsendijk (managementassistent en scholingscoördinator) 
 • Marielle Schouwink (kwaliteitsfunctionaris en POH coach) 


Daarnaast is een vijftal praktijkmanagers onderdeel van het team die werkzaam zijn in diverse praktijken in de Hoeksche Waard: 

 • Mirjam van der Ploeg 
 • Sandy Wolfs 
 • Irma Appels 
 • Linette van Iwaarden 
 • Jacqueline Blaak  

Jaarverslag