Ouderenzorg

Ouderenzorg in de Hoeksche Waard

De komende jaren neemt het aantal ouderen en de groep kwetsbare ouderen toe. Het aandeel 65-plussers in de Hoeksche Waard neemt in de periode 2018-2035 toe van 21,0% tot 24,1%. (Dit is sterker dan de gemiddelde groei in heel Zuid-Holland waarbij sprake is van een stijging van totaal 0,9%).

Als gevolg van de huidige ontwikkelingen in de zorg zullen de kwetsbare ouderen vaker thuis blijven wonen. Ongeveer een kwart van de zelfstandig wonende 65-plussers in Nederland is kwetsbaar. Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces waarbij een opeenstapeling plaatsvindt van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren. Dit vergroot de kans op negatieve gezondheidsuitkomsten (bron: SCP). Niet alle kwetsbare ouderen hebben complexe (zorg)problemen, maar wel een groot risico hierop.

Er zijn in de vergrijzende Hoeksche Waard veel initiatieven en organisaties betrokken bij de zorg aan en ondersteuning van de kwetsbare ouderen en de mantelzorg. Hierbij werken gemeenten, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, wijkverpleegkundige en huisartsen samen. ZGHW vindt het belangrijk dat alle betrokken partijen bij de zorg voor de kwetsbare oudere goed samenwerken en elkaar helpen te verbeteren. Iedere organisatie draagt verantwoordelijkheid voor de eigen uitvoering, maar waar kennis delen, verbeteren van de overdracht en samenwerking tussen de partners meerwaarde heeft, wordt verbinding gezocht. In 2019 is daarom gestart met een denktank, waarbij alle deze partijen integraal meedenken aan het tot stand brengen van kwalitatief goede ouderenzorg.

Kijk voor meer informatie over het zorgprogramma ouderenzorg in de folder: folder Ouderenzorg

Klik op onderstaande links voor nog meer informatie over ouderenzorg in de Hoeksche Waard: