Ouderenzorg

Ouderenzorg in de Hoeksche Waard

Het is belangrijk dat u zo lang mogelijk en in goede gezondheid voor uw zelf kunt zorgen. Om u hierbij te helpen bestaat het Zorgprogramma Ouderen. In dit zorgprogramma werkt uw huisarts samen met een praktijkondersteuner binnen uw huisartsenpraktijk. Als het nodig is werken zij samen met de wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde en/ of andere zorgverleners die u kunnen helpen. 

Waarom het Zorgprogramma Ouderen?

Binnen de Hoeksche Waard wilt uw huisarts de juiste zorg aan bieden, vanuit uw zorgvraag. De zorg die u ontvangt heeft als doel dat dit aansluit bij uw wensen en behoeften voor zorg en welzijn. Er wordt niet alleen gekeken naar wat niet meer kan, maar vooral naar wat u nog wél wil en kan.

In komende jaren neemt het aantal ouderen en de groep kwetsbare ouderen toe. Het deel 65-plussers in de Hoeksche Waard neemt in de periode 2018-2035 toe van 21,0% tot 24,1%. Dit is sterker dan de gemiddelde groei in heel Zuid-Holland.

Door de ontwikkelingen in de zorg zullen de kwetsbare ouderen vaker thuis blijven wonen. Ongeveer een kwart van de 65-plussers in Nederland die alleen thuis wonen is kwetsbaar. Kwetsbaar worden bij ouderen is een proces waarbij een een heleboel problemen zich ontwikkelen van lichamelijke, geestelijke en/of sociale problemen. Dit vergroot de kans op negatieve gezondheidsuitkomsten (bron: SCP). Niet alle kwetsbare ouderen hebben ingewikkelde (zorg)problemen, maar wel een groot risico hierop.

Wat gebeurt er in uw regio? 

Er zijn in de vergrijzende Hoeksche Waard veel initiatieven en organisaties betrokken bij de zorg aan en steun van de kwetsbare ouderen en de mantelzorg. Hierbij werken gemeenten, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, wijkverpleegkundige en huisartsen samen.

ZGHW vindt het belangrijk dat alle betrokken partijen bij de zorg voor de kwetsbare oudere goed samenwerken en elkaar helpen te verbeteren. Iedere organisatie is verantwoordelijk voor hun eigen taken. Waar we kennis delen en samenwerking is tussen de partners, wordt verbinding gezochtIn 2019 is daarom gestart met een denktank, waarbij al deze partijen meedenken aan het tot stand brengen van goede ouderenzorg.