CVRM

CVRM: kans op hart- en vaatziekten verlagen

‘Cardiovasculair RisicoManagement’

Hart- en vaatziekten zijn in onze Westerse maatschappij een belangrijke doodsoorzaak. Voor de patiënten veroorzaken ze veel leed. Het behandelen van deze aandoeningen kost veel geld en inspanning voor de gezondheidszorg. Hoe ontstaan hart- en vaatziekten, hoe merkt u of u er last van heeft en hoe kunnen we de kans erop verlagen?

Hoe ontstaan hart- en vaatziekten?

Ziekten van het hart en de bloedvaten worden veroorzaakt door het dichtslibben van de bloedvaten. Er ontstaat dan een vernauwing in een ader, waardoor het bloed niet goed meer kan doorstromen. Als gevolg daarvan krijgen de verschillende weefsels te weinig zuurstof. Dat kan overal in het lichaam gebeuren.

Kunnen we hart- en vaatziekten voorkomen?

Dat proberen we zo veel mogelijk, onder de noemer ‘Cardio Vasculair Risicomanagement’ ofwel CRVM. Voorkomen is immers beter dan genezen! En als iemand een keer een probleem heeft gehad op dit gebied, proberen we te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Op deze manier willen we het leed dat veroorzaakt wordt door hart- en vaatziekten zoveel mogelijk beperken.

Hierbij kijken we vooral naar de risicofactoren die het krijgen op hart- en vaatziekten kunnen vergroten. Sommige factoren, zoals leeftijd en het feit dat mannen meer risico hebben, kunnen we niet beïnvloeden. Factoren waar we wèl invloed op kunnen uitoefenen, hebben veelal te maken met leefstijl, denk aan gezonde voeding, lichaamsbeweging, een gezond gewicht. Roken vergroot het risico op hart- en vaatziekten, daarom is het aan te raden om te stoppen met roken.

Soms is medicatie nodig om andere factoren te beïnvloeden, met name als iemand hoge bloeddruk heeft of een te hoog cholesterolgehalte in het bloed. Bij bepaalde ziektes, zoals suikerziekte en reuma, is er een grotere kans om hart- en vaatziekten te krijgen.

Als iemand al lijdt aan hart- en vaatziekten is het belangrijk te zorgen dat de gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt, en dat de kans om weer een keer een probleem zoals een hartinfarct of een beroerte te krijgen zo klein mogelijk wordt gemaakt. Ook dan proberen we de risicofactoren zoveel mogelijk gunstig te beïnvloeden, terwijl medicijnen hier ook een belangrijke rol spelen.

De meest voorkomende hart- en vaatziekten zijn:

  • Angina pectoris
    Als er een vernauwing in een kransslagader op het hart ontstaat, krijgt de hartspier te weinig zuurstof. Dan krijgt iemand angina pectoris. Als een kransslagader helemaal wordt afgesloten, dan krijgt een deel van de hartspier helemaal geen zuurstof meer en zal afsterven. Dan spreken we van een hartinfarct.
  • Tia of beroerte
    Ook op andere plaatsen in het lichaam kunnen bloedvaten dicht gaan zitten. In de hersenen kan dat leiden tot TIA’s (dan is er een tijdelijk tekort aan zuurstof in een bepaald gebied in de hersenen) of een beroerte (dan sterft een deel van de hersenen af, doordat de bloedtoevoer is afgesloten).
  • Etalagebenen
    Als bloedvaten in de benen dichtslibben, kunnen zogenaamde etalagebenen ontstaan. Tijdens het lopen krijgen de spieren niet meer genoeg zuurstof, waardoor ze gaan verkrampen. Telkens even stil blijven helpt dan, totdat de hoeveelheid zuurstof weer voldoende is aangevuld.

Wat zijn de verschijnselen?

Bij angina pectoris ontstaat pijn op de borst als mensen zich extra inspannen (bij inspanning heeft het hart immers wat meer zuurstof nodig en dat kan nu moeilijk worden aangeleverd). De pijn bij een hartinfarct lijkt op die van angina pectoris, maar duurt langer en is erger. Bij een beroerte of TIA zijn drie signalen belangrijk: een scheve mond, verwarde spraak of een lamme arm. Ziet u iemand met één of meerdere van deze signalen? Belt u dan direct 112. Etalagebenen herkent u aan een krampachtige pijn bij het lopen.

Chronische zorg dichtbij huis

Om patiënten met chronische ziekten kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren, zijn de huisartsen in Hoeksche Waard een samenwerkingsverband aangegaan. Voor de aandoeningen Astma, COPD, Diabetes en Hart- en Vaatziekten zijn zogeheten ‘zorgprogramma’s’ ontwikkeld, waarbij de zorg aan patiënten volgens een vast programma en een éénduidige behandelmethode geleverd wordt. Zo kunnen complicaties zo veel mogelijk voorkomen worden (of in ieder geval sterk verminderd).

Chronische zorg dichtbij huis: bij de huisartsen van de Zorggroep Hoeksche Waard bent u hiervoor aan het juiste adres.

Informatiebrief dietist CVRM

Wilt u meer lezen over het voorkomen van hart- en vaatziekten, klik dan op onderstaande links:

www.thuisarts.nl/risico-hart-en-vaatziekten-verlagen

Download de folder