Astma

Astma

Astma is een ziekte waarbij de luchtwegen dichtknijpen in de longen. Dit kan het gevolg zijn van een overgevoeligheid voor sommige stoffen. Hoe ontstaat astma? Hoe merkt u of u er last van heeft? En kan astma worden behandeld?

Hoe ontstaat astma?

Bij astma is er een overgevoeligheid op stoffen die worden ingeademd. Dit kunnen stoffen zijn waar iemand allergisch op reageert, zoals schilfers van huisdieren, graspollen en huisstofmijt. Maar het kan ook gaan om gewoon prikkelende stoffen zoals rook, mist of parfum. Soms kan een astma-aanval worden veroorzaakt door sommige medicijnen, bijvoorbeeld aspirine. En bij sommigen wordt een astma-aanval veroorzaakt door inspannen.

Astma ontstaat meestal op kinderleeftijd, maar kan ook op oudere leeftijd ontstaan. Er is niet één oorzaak aan te wijzen voor astma. Erfelijkheid speelt wel een rol, in sommige families komt het gewoon veel voor. Het vaststellen of u astma heeft wordt gedaan door een longfunctie onderzoek. Tijdens dit onderzoek kan ook getest worden wat er gebeurt als sommige stoffen ingeademd worden.

Wat merkt u?

Het belangrijkste wat u merkt bij een astma-aanval zijn een piepende ademhaling, benauwdheid en hoesten. Astma kan ook voor lange tijd achter elkaar een piepende ademhaling en benauwdheid geven.

Kan astma behandeld worden?

Bij astmapatiënten die af en toe een aanval krijgen, is het genoeg om een inhalator te gebruiken die de dichtgeknepen luchtpijp weer wijder maakt. Als de astma ernstiger is wordt een inhalator gegeven die ontstekingsremmend werkt. Dit gebeurt bij iemand die bijvoorbeeld een aantal keren per week een aanval heeft. De ontsteking in de longen, die het dichtknijpen van de luchtpijp veroorzaakt, wordt hiermee steeds minder.