Astma

Astma: ziekte van de luchtwegen

Astma is een ziekte waarbij de luchtwegen dichtknijpen in de longen. Dit kan het gevolg zijn van een overgevoeligheid voor bepaalde stoffen. Hoe ontstaat astma, hoe merkt u of u er last van heeft en kan astma behandeld worden?

Hoe ontstaat astma?

Bij astma is er sprake van een overgevoeligheid op stoffen die worden ingeademd. Dit kunnen stoffen zijn waar iemand allergisch op reageert, zoals schilfers van huisdieren, graspollen en huisstofmijt. Maar het kan ook gaan om gewoon prikkelende stoffen zoals rook, mist of parfum. Soms kan een astma-aanval worden uitgelokt door bepaalde medicijnen, bijvoorbeeld aspirine. En bij sommigen wordt een astma-aanval uitgelokt door inspanning.

Astma ontstaat meestal op kinderleeftijd, maar kan ook op oudere leeftijd ontstaan (of voor het eerst tot uiting komen). Er is niet één oorzaak aan te wijzen voor astma. Erfelijkheid speelt wel een rol, in sommige families komt het gewoon veel voor. De diagnose wordt gesteld door middel van longfunctie-onderzoek, waarbij eventueel ook getest kan worden wat er gebeurt als bepaalde stoffen ingeademd worden.

Wat zijn de verschijnselen?
De belangrijkste verschijnselen bij een astma-aanval zijn een piepende ademhaling, benauwdheid en hoesten. Astma kan ook continu een piepende ademhaling en benauwdheid geven.

Kan astma behandeld worden?

Bij astmapatiënten die af en toe een aanval krijgen, is het voldoende om in die situaties een inhalator te gebruiken die de dichtgeknepen luchtwegen weer wijder maakt. Als de astma ernstiger is (iemand heeft bijvoorbeeld meerdere keren per week een aanval), dan wordt een inhalator gegeven die ontstekingsremmend werkt. De ontsteking in de luchtwegen, die de vernauwing veroorzaakt, wordt hiermee afgeremd.

Een astmapatiënt moet natuurlijk stoppen met roken: rook is een prikkelende stof, die de astma zeker erger zal maken. Voldoende bewegen en een juist lichaamsgewicht zijn eveneens belangrijk.

Chronische zorg dichtbij huis

Om patiënten met chronische ziekten kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren, zijn de huisartsen in Hoeksche Waard een samenwerkingsverband aangegaan. Voor de aandoeningen Astma, COPD, Diabetes en Hart- en Vaatziekten zijn zogeheten ‘zorgprogramma’s’ ontwikkeld, waarbij de zorg aan patiënten volgens een vast programma en een éénduidige behandelmethode geleverd wordt. Zo kunnen complicaties zo veel mogelijk voorkomen worden (of in ieder geval sterk verminderd).

Chronische zorg dichtbij huis: bij de huisartsen van de Zorggroep Hoeksche Waard bent u hiervoor aan het juiste adres.

Wilt u meer lezen over astma, klik dan op onderstaande link:

www.thuisarts.nl/astma-bij-volwassenen

Download de folder