Hoekse gezondheid

Samen gezond in de Hoeksche Waard

Wat is leefstijl? 

Wanneer wij het over leefstijl hebben, bedoelen wij zes pijlers die samen de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens beïnvloeden. Vereniging Arts en Leefstijl heeft deze pijlers vormgegeven in het Leefstijlroer. Het Leefstijlroer geeft handvatten om de juiste koers te bepalen voor een gezonde leefstijl. Het laat zien dat u zelf aan het roer staat en kan u zelf  bijsturen. Het leefstijlroer is gemaakt voor en door artsen. 

Vereniging Arts en Leefstijl ziet leefstijlgeneeskunde als fundament voor zowel preventie als de behandeling van diverse chronische aandoeningen. Met leefstijlgeneeskunde krijg je meer regie over jouw gezondheid, verbetert je vitaliteit en kan het medicatie gebruik afnemen. Ga voor meer informatie naar de website van Arts en Leefstijl