Wat voegt een jeugdprofessional GGZ toe? En voor wie?

Meerwaarde voor kind en ouders

 • De huisartsenpraktijk is laagdrempelig en dicht bij huis. Ouders kennen de huisarts en hebben over het algemeen vertrouwen in zijn of haar expertise. Ze bespreken daardoor met de huisarts (mogelijk) makkelijker de sociaal psychische problemen van hun kind.
 • Ouders en kinderen kunnen in het algemeen snel terecht bij een JPGGZ. De wachtlijsten zijn minder lang dan bij de Jeugd-GGZ. De beperkte wachttijd wordt door ouders hoog gewaardeerd.
 • Een beter aanbod voor lichte en kortdurende hup aan ouders en kinderen, met meer aandacht voor alledaagse vragen over opvoeden, ontwikkeling en preventie. De vragen en beginnende problemen bij een kind en gezin worden niet onnodig geproblematiseerd.
 • Hulp bij de huisarts wordt als minder stigmatiserend ervaren.
 • De inzet van jeugdprofessional bij de huisarts draagt bij aan een betere inschatting van wat er aan de hand is in het gezin en wat het gezin nodig heeft.
 • Na de hulp door een jeugdprofessional bij de huisarts blijven ouders en kinderen patiënt bij de huisarts. Als een gezin na een tijd weer vragen of zorgen heeft, kan de huisarts opnieuw naar de JPGGZ verwijzen. Dit maakt het nazorgtraject goed gewaarborgd.
 • Ouders zijn tevreden over de hulp door een JPGGZ.

Meerwaarde voor de huisarts

 • De JPGGZ heeft in het algemeen meer tijd dan een huisarts om dieper in te gaan op de situatie van het kind en zijn ouders.
 • Een JPGGZ kan de huisarts op verschillende manieren ontlasten:
 1. Een JPGGZ heeft veel expertise op het gebied van jeugdproblematiek, en kijkt naar de context en de onderlinge relaties in de omgeving van kind en gezin. Van deze expertises kan de huisarts snel en gemakkelijk gebruikmaken.
 2. Een JPGGZ heeft vaak actuele kennis van de sociale kaart in de gemeente en inzicht in de kwaliteit en capaciteit van voorliggende voorzieningen en jeugdhulpaanbieders. De huisarts kan makkelijk van deze kennis gebruikmaken.

Meerwaarde voor de gemeente

 • Een jeugdprofessional GGZ die aanwezig is in de huisartsenpraktijk én contact heeft met het jeugdteam kan de onderlinge samenwerking tussen deze partners verbeteren. Een goede samenwerking tussen de huisarts en het jeugdteam draagt bij aan het normaliseren van ‘alledaagse’ opvoed- en opgroeivragen en tijdig en gericht doorverwijzen naar specialistische hulp, om zo passende hulp dicht bij huis te bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders.
 • Een JPGGZ kan kinderen en jongeren ondersteunen en verder helpen die anders door de huisarts naar de SGGZ worden verwezen. Ook kan deze professional in veel gevallen gerichter, meer onderbouwd en doordacht verwijzen naar de SGGZ. Verwacht wordt dat ondersteuning aan kinderen en jongeren door een JPGGZ bijdraagt aan het verminderen van de instroom in de SGGZ. Dit vermindert mogelijk de kosten van de jeugdhulp.

Type hulpvragen

Veel vragen die de JPGGZ van de huisarts doorverwezen krijgen, hebben te maken met kinderen met psychosociale problematiek. Ze krijgen bijvoorbeeld vragen over angst, stemming/somberheid of teruggetrokken gedrag. Ook krijgen zij onder andere vragen over systeemproblematiek, opvoeding, screening en diagnostiek en gedragsproblemen, ontwikkelingsproblematiek, trauma, weerbaarheid, slaapproblemen, eetproblemen, problemen in verband met een (complexe) scheiding en problemen rondom school.

Verwijzingen

Met de inzet van de pilot GGZ Jeugd in de Hoeksche Waard zijn er van maart 2019 tot en met december 2020 al 234 kinderen door de huisarts verwezen naar de jeugdprofessional GGZ. Van deze kinderen hebben er 107 behandeling ontvangen door de jeugdprofessional GGZ, voorheen zouden deze kinderen aanvankelijk doorverwezen zijn naar de Specialistische GGZ (SGGZ). Van de 243 kinderen zijn er nu maar 42 doorverwezen naar de SGGZ, dit is nog geen 18% van alle jeugdigen die vanuit de pilot doorverwezen zijn naar de jeugdprofessional GGZ.