ICT regioplan: digitaal de toekomst in

Hoe maken we de huisartsenpraktijken digitaal toekomstbestendig? En hoe worden patiënten en praktijkmedewerkers digitaal vaardiger? De zorggroepen Ridderkerk, Hoeksewaard, KIEK, Haringvliet en Cohaesie hebben gezamenlijk een visie opgesteld en hebben hieruit voortvloeiend een ICT Regioplan 2023-2024 opgesteld. Zorgverzekeraar CZ ondersteunt dit plan zowel zorginhoudelijk als financieel.

Door de regionale samenwerking op het vlak van ICT en digitalisering willen we de kloof tussen het te kort aan personeel en toenemende zorgvraag dichten door de praktijkvoering slimmer te organiseren. Door als regio de handen ineen te slaan en samen te werken aan de digitale toekomst, kunnen we met elkaar meer bereiken.

Het ICT regioplan bestaat uit verschillende thema’s: ICT praktijkscan, digitale communicatie met de patiënt, multidisciplinaire gegevensuitwisseling en ICT beheer. In 2022 is gestart met de uitvoering van de ICT praktijkscan bij de huisartspraktijken om te kijken waar per praktijk de kansen en uitdagingen liggen. Vanuit de thema’s willen we de huisartsenzorg voorbereiden op de digitale toekomst met als doel dat de huisartsenpraktijk in kan blijven spelen op de toenemende zorgvraag, het personeelstekort en de toenemende digitalisering. Uitgangspunt is: de huisartsenpraktijken behouden de regie.