Gezonde leefstijl

Wat is de Gecombineerde Leefstijl Interventie?

Wilt u uw gezondheid verbeteren door te werken aan een gezonde leefstijl? Dan bent u, na verwijzing door uw huisarts op praktijkondersteuner, welkom om deel te nemen aan het leefstijlprogramma Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

De GLI is een leefstijlprogramma waarin aandacht wordt besteed aan voeding, beweging, slaap, in– en ontspanning en het veranderen van uw gedrag. Het doel is een gezondere leefstijl en gewichtsvermindering. Het leefstijlprogramma dat wordt aangeboden heet CooL.

Wat is CooL?

CooL staat voor Coaching op Leefstijl en is een 2 jaar durend programma, dat bestaat uit 8 individuele gesprekken en 16 groepsbijeenkomsten. Het eerste jaar bestaat uit de begeleidingsfase en het tweede jaar uit de onderhoudsfase.

Het programma wordt uitgevoerd door een leefstijlcoach. Vóór deelname vindt een intakegesprek plaats, waarin o.a. wordt gekeken naar motivatie. Bij deelname aan CooL stelt u samen met de leefstijlcoach persoonlijke doelen. Hier gaat u, in uw eigen tempo en op uw eigen manier, aan werken gedurende de looptijd van het programma. U heeft zelf de regie. De vragen die aan bod komen, zijn:

 • Wat is gezond en hoe werkt dit voor mij?
 • Hoe maak ik gezonde keuzes en hoe zorg ik dat ik dit blijf doen?
 • Wat wil ik daarmee bereiken?

Zo werkt u stap voor stap aan een gezondere leefstijl die bij u past. De leefstijlcoach motiveert en ondersteunt u een bij u passende beweegactiviteit te vinden (u sport dus niet samen met de leefstijlcoach). Het basisprogramma van de groepsbijeenkomsten is als volgt:

Basisprogramma

 1. Kleine aanpassingen, groot effect: gedragsverandering, passende kleine acties leiden tot succes.
 2. Kom in beweging: i.s.m. de buurtsportcoach*: beweeg!
 3. Lekker eten geeft structuur aan je dag: 3 – 6 keer per dag bewust eten
 4. Slapen en ontspannen: wat heeft slapen met afvallen te maken?
 5. Gezond leven is plannen: timemanagement en leefstijl
 6. Hoe maak ik mijn acties tot een succes? Valkuilen, terugvalpreventie
 7. Hoe gezond is jouw weekend? Uit eten / feestjes, snackbar?
 8. Hoe blijft ik in beweging? Hoe houd je goed gedrag in stand? Waar ben je trots op?
*Lokaal aanbod
Omdat voor een gezonde leefstijl bewegen ook belangrijk is, maakt u kennis met de buurtsportcoach of sportconsulent van uw gemeente. Hij/zij is op de hoogte van alle activiteiten bij u in de buurt en kan u, indien gewenst, hiermee verder helpen.

 

Wat zijn de voordelen voor u?

 • U houdt de regie: samen met de leefstijlcoach stelt u persoonlijke doelen. U werkt hier in uw eigen tempo aan en op uw eigen manier. U heeft zelf de regie.
 • Multi-disciplinair: een aanpak die zich richt op meerdere gebieden heeft meer effect dan een aanpak die zich richt op slechts één gebied.
 • Aandacht: er zijn 16 groepsbijeenkomsten en 8 momenten voor individuele coaching.
 • Mogelijkheden leren kennen: u maakt kennis met de mogelijkheden in de buurt om actief te worden op niveau, bijvoorbeeld met de buurtsportcoach, sport– en beweegfaciliteiten of lokale initiatieven.
 • Altijd ondersteuning: uw huisarts of praktijkondersteuner blijven u op de achtergrond ondersteunen. Zij blijven uw hoofdbehandelaar.
 • Vergoeding: het programma wordt door alle zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering vergoed en heeft geen invloed op uw eigen risico.

Met welke leefstijlcoaches werkt de zorggroep samen?

De zorggroep werkt samen met 4  leefstijlcoaches: Emilie de BoerAnnegreet Moree, Greet van Gemert en Marian Schenk. Klik om de namen om kennis te maken met de leefstijlcoaches.

Komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor het programma als u:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • ernstig overgewicht heeft (BMI > 30);
 • overgewicht heeft (BMI 25-30) en (een verhoogd risico op) diabetes of hart- en vaatziekten heeft;
 • uw gezondheid wilt verbeteren door te werken aan een gezondere leefstijl;
 • gemotiveerd bent om hier 2 jaar lang mee aan de slag te gaan.

Interesse in deelname aan de GLI?

Denk u dat u in aanmerking komt voor deelname? Neem dan contact op met uw huisarts of praktijkondersteuner. Hij of zij kan u verwijzen naar een leefstijlcoach, die is gecontracteerd met de zorggroep. Als u een verwijzing heeft ontvangen van uw huisarts of praktijkondersteuner neemt de leefstijlcoach contact op met u voor een intakegesprek. Klik hier voor de folder over het GLI programma. Indien u een verwijzing heeft, betekent dit helaas niet dat u altijd direct kunt starten. Er wordt gewerkt met groepen van ongeveer 12 personen, als er dus 12 aanmeldingen zijn kan er pas een groep starten.

Fit op jouw manier

Er zijn vele manieren op fitter te worden. Benieuwd wat bij jou past? Kijk dan eens op www.fitopjouwmanier.nl

Veelgestelde vragen over de GLI

Na verwijzing van een huisarts of praktijkondersteuner zijn soms nog niet alle vragen beantwoord. De meest gestelde vragen op een rij:

 • Is het GLI traject ook individueel te volgen? Nee, het GLI traject bestaat uit 16 groepsbijeenkomsten met daarnaast 8 individuele coachingsmomenten. Indien u een leefstijl traject op individuele basis wilt volgen, adviseren we u om zelf een leefstijlcoach te zoeken. De kosten voor worden dan niet vergoed via uw zorgverzekeraar.
 • Ga ik sporten met een leefstijlcoach? Nee, de leefstijlcoach motiveert en ondersteunt u een bij u passende beweegactiviteit te vinden. Maar tijdens de bijeenkomsten wordt niet gesport.
 • Kan ik na verwijzing direct deelnemen? Nee, omdat een GLI traject 2 jaar duurt is het niet mogelijk om direct te starten. Het starten van een GLI traject is afhankelijk van de beschikbaarheid van de leefstijlcoach en het aantal deelnemers. Een leefstijlcoach kan maar een aantal groepen begeleiden in een periode van 2 jaar. Als groepen zijn afgerond, kunnen er weer nieuwe groepen worden opgestart.
 • Is er een wachtlijst? Ja, er wordt gewerkt met een wachtlijst. De wachtlijst werkt in volgorde van verwijzing. Er zijn geen uitzonderingen waarbij een verwijzingen naar boven wordt geschoven op de wachtlijst.
 • Kan ik met voorgeschreven medicatie eerder deelnemen aan de GLI? Nee, zie het antwoordt hierboven.

Medicijn Saxenda

Het medicijn liraglutide (Saxenda®) kan voor de behandeling van een kleine groep mensen met ernstig overgewicht worden vergoed uit het basispakket. Dat schrijft Zorginstituut Nederland in een advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De vergoeding geldt alleen voor mensen met een Body Mass Index (BMI) van 35 of hoger die al deelnemen aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Voor mensen met een BMI tussen 35 en 40 geldt verder dat zij 1 van 3 bijkomende ziektes moeten hebben. Klik hier voor meer informatie over vergoedingen.

Meer informatie over de GLI/CooL

Op de volgende websites vindt u meer informatie over de GLI/CooL.

Loket gezond leven en leefstijlinterventies.