Gezamenlijke inzet huisartsenorganisaties voor Rijnmonds digitaal zorgplatform Digizorg

De huisartsenorganisaties Cohaesie, Haringvliet, Hoeksewaard, Ridderkerk, Zonboog en
Rijnmond Dokters hebben hun handtekening gezet onder de
samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van Digizorg. Dit is een initiatief van
regionale ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties en huisartsenorganisaties om een
eenduidige digitale toegangspoort voor alle burgers in de regio Rijnmond te realiseren.

Digizorg brengt digitale zorg binnen handbereik van patiënten door een app die het zorgaanbod van diverse zorgverleners op een laagdrempelige manier combineert. Hiermee
krijgen patiënten eenvoudig toegang tot het digitale zorglandschap en worden zij ondersteund met informatie en voorlichting gedurende hun zorgtraject.


Het belang van aansluiting voor huisartsenzorg

Aad van ’t Hof, algemeen directeur Rijnmond Dokters benadrukt dat het voor huisartsen en hun
organisaties cruciaal is om deel te nemen aan Digizorg: “Met de opkomst van digitale zorg en
toenemende zorgvragen, wordt het steeds essentiëler om zorg digitaal aan te bieden of te
ondersteunen. Een digitaal zorgplatform biedt huisartsen de mogelijkheid tot efficiëntere
communicatie met patiënt en andere zorgverleners, waardoor Digizorg de sleutel kan worden
tot geïntegreerde en verbeterde gezondheidszorg.”
Dominiek Rutters, directeur-bestuurder van Cohaesie vult aan: “Digizorg zorgt voor betere
beschikbaarheid van informatie en geeft patiënten meer regie over hun gezondheid. Het
aanbieden van een gecentraliseerde toegangspoort, zoals Digizorg is op termijn een enorme
vooruitgang voor patiënten. Bovendien faciliteert het initiatief efficiëntere samenwerking tussen
de eerste- en tweedelijn, waardoor de kwaliteit van zorg wordt verbeterd.”

Versnellen van digitale zorg en efficiënte samenwerking
Door het ondertekenen van de intentieverklaring neemt de samenwerking een vlucht voor het
digitaal beschikbaar maken van de eerstelijnszorg. In de komende periode werken de
betrokken partijen de samenwerking verder uit.  

“Door zich aan te sluiten bij Digizorg, dragen deze huisartsenorganisaties bij aan een
baanbrekend initiatief dat de digitale gezondheidszorg in onze regio kan transformeren. Dit
versterkt de samenwerking tussen de 1e lijn, VVT en gespecialiseerde zorg, en onderstreept het
unieke karakter van Digizorg aldus Dirk Schraven, lid van het Raad van Bestuur van het Erasmus
MC en voorzitter van de Digizorg stuurgroep.

Brede steun voor Digizorg
Wat deze samenwerking uniek maakt, is het brede draagvlak. Naast de participatie van
ziekenhuizen, ouderenzorgaanbieders en Star-shl (medische diagnostiek), betrekt de
samenwerking nu ook de zes huisartsenorganisaties Cohaesie, Haringvliet, Hoeksewaard,
Ridderkerk, Zonboog en Rijnmond Dokters. Dit initiatief richt zich op meer dan 1,2 miljoen
burgers in de regio Rijnmond.