De Goede Nieuwe Tijd: samen bouwen aan een vitale toekomst voor alle generaties

Hoe zorgen wij er met elkaar voor dat de Hoeksche Waard een fijne plek blijft om te leven, voor jong en oud? Wat kunnen en willen we voor een ander betekenen? En hoe geven we samen de toekomst vorm? Het is belangrijk om daar met elkaar over te praten. 

De Goede Nieuwe Tijd wil inwoners, mantelzorgers, en professionals op de Zuid-Hollandse Eilanden stimuleren om na te denken over de dag van morgen. De zorg staat onder druk en er zijn onvoldoende passende woningen, professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. We dagen je daarom uit om het gesprek aan te gaan en vragen te stellen over vitaliteit en ouder worden. Op het platform De Goede Nieuwe Tijd | Hoeksche Waard delen we initiatieven, verhalen en ervaringen. Zo creëren we samen De Goede Nieuwe Tijd.