Begeleiding bij mentale gezondheid jeugd

Welke begeleiding kun je verwachten bij mentale gezondheid jeugd

De huisarts kijkt samen met de ouder/ opvoeder/ jongere naar welke zorg passend is. In bijna iedere praktijk werkt een jeugdprofessional vanuit het Jeugdteam Hoeksche Waard. Het jeugdteam werkt laagdrempelig en biedt zorg dichtbij.  

Behandeling

Als je psychische en/of psychosociale klachten hebt, maakt de ouder/ opvoeder/ jongere een afspraak bij de huisarts waarmee je het eerste gesprek heeft. Samen met de jongere/ opvoeder bepaalt de huisarts welke zorg je nodig hebt. Dit kan zijn dat de huisarts jouw zelf behandelt of in contact brengt met het Jeugdteam Hoeksche Waard. Indien in een huisartsenpraktijk het jeugdteam nog niet werkzaam is, brengt de huisarts je in contact met een andere GGZ zorgverlener. 

Jeugdteam Hoeksche Waard

Kinderen en jongeren verdienen het om prettig en veilig op te groeien. Gelukkig lukt dat bij de meesten op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms lukt het ook niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. Kinderen van 0 tot 18 jaar en hun opvoeders kunnen dan terecht bij het Jeugdteam. Met vragen of zorgen over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling en opvoedvragen, psychische- en gedragsproblemen, verstandelijke- en lichamelijke beperking, verslavings en crimineel gedrag, relatie- en gezinsproblemen, problemen in de relatie tussen ouder(s /verzorger(s) en kind, financiële problemen of een combinatie van problemen.