Begeleiding bij mentale gezondheid 18+

Welke begeleiding kun je verwachten bij mentale gezondheid 18+

In bijna iedere praktijk werkt een praktijkondersteuner huisarts (POH) GGZ. Deze praktijkondersteuner steunt de huisarts bij de begeleiding van patiënten met lichte tot matige psychische en/of psyho-sociale klachten.

Behandeling

Als u psychische en/of psychosociale klachten heeft, maakt u een afspraak bij uw huisarts waarmee u het eerste gesprek heeft. Samen met u bepaalt de huisarts welke zorg u nodig heeft. Dit kan zijn dat de huisarts u zelf behandelt of in contact brengt met de POH GGZ.

Zorgplan

De POH GGZ maakt met een door u ingevulde vragenlijst en een intake-gesprek, een goed overzicht van uw klachten en problemen. Met dit overzicht wordt aan u en uw huisarts informatie geven over een mogelijk plan van aanpak. Dit kan zijn een vervolg bij de POH GGZ in uw huisartsenpraktijk. Het kan ook zijn dat u wordt doorgestuurd naar een andere GGZ professional in de Generalistische basis GGZ of Specialistische GGZ. Dit is hangt af van van de ernst en moeilijkheid van uw klachten.

Betrokken zorgverleners

Als uw zorg gegeven wordt door de POH GGZ zal er met regelmaat overleg plaats vinden met uw huisarts. Binnen de huisartsenpraktijk blijft de huisarts namelijk de medisch verantwoordelijke.

Daarbij kan het zijn dat de huisarts of POH GGZ, binnen uw begeleiding overleg wil met een professional uit de specialistische ggz. Dit zal alleen gebeuren op voorwaarde dat u daar duidelijk  toestemming voor heeft gegeven.