Begeleiding bij diabetes type 2

Welke begeleiding kun je verwachten bij diabetes? 

Het doel van een zorgprogramma is om samen met u een persoonlijk zorgplan te ontwikkelen die is bepaald op uw wensen en mogelijkheden. Het voordeel van een zorgprogramma is, dat u één vast contactpersoon heeft en dat de behandelafspraken op elkaar zijn afgestemd. Vanuit het zorgprogramma heeft u begeleiding met de volgende zorgverleners

  • De huisarts: is hoofdbehandelaar, coördinator en medisch eindverantwoordelijke; de huisarts doet indien nodig één keer per jaar de algemene controle, en bewaakt de totale zorg.
  • De praktijkondersteuner: is geschoold om diabetespatiënten zelfstandig te begeleiden; de praktijkondersteuner doet de controles en kan de patiënt coachen om gezond(er) te leven.
  • De diabetesverpleegkundige: kan als specialistisch verpleegkundige ingeschakeld worden.
  • De diëtist: adviseert en begeleidt op het gebied van voeding, gewicht, beweging en leefstijl.
  • De podotherapeut: wordt op advies van de huisarts ingeschakeld als er een verhoogd risico is op voetproblemen; de podotherapeut doet specialistisch voetonderzoek en wondbehandeling, en geeft persoonlijk advies (bij. schoenadvies, advies steunzolen).
  • De (medisch) pedicure: doet voetonderzoek en voetverzorging als er een verhoogd risico is op voetproblemen.
  • De optometrist: maakt en beoordeeld netvliesfoto’s (fundusfotografie). Als er afwijkingen zijn, doet de oogarts verder onderzoek.
  • De internist: wordt bijvoorbeeld ingeschakeld wanneer het instellen op insuline problemen oplevert en wanneer er zich complicaties voordoen.