Huisartsen voeren actie met het motto “Iedereen een huisarts”

Van 27 juni tot en met 1 juli wordt vanuit de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een actieweek georganiseerd om aandacht te vragen voor de toenemende druk op de huisartsenzorg. De week wordt afgesloten met een slotmanifestatie op vrijdag 1 juli op het Malieveld in Den Haag. Dit betekent dat huisartsenpraktijken landelijk en ook in de Hoeksche Waard mogelijk gesloten zijn op vrijdagmiddag 1 juli. Wat betekent dit voor u?

Waarom actie voeren?

Met de actieweek wil de LHV aan iedereen laten zien hoe belangrijk de huisartsenzorg is. Van 27 juni tot en met 1 juli vragen de huisartsen en huisartsenmedewerkers extra aandacht voor de toegenomen druk op de huisartsenzorg. De vraag wat nodig is om de huisartsenzorg nu en in de toekomst te behouden staat centraal. Het motto van de actieweek luidt dan ook: “Iedereen een huisarts”. In de actie week staan 4 thema’s centraal:

  • Overloop vanuit andere zorgsectoren en sociaal domein;
  • Huisvestingsproblemen;
  • Drukte in de avond-, nacht- en weekendzorg;
  • De noodzaak van meer tijd voor de patiënt.

In de Hoeksche Waard staat de toegankelijkheid van de huisartsenzorg ook onder toenemende druk. De zorgvraag neemt toe en wordt complexer. Door veranderingen in het zorgstelsel en schaarste op andere plekken in de zorg wordt een steeds groter beroep gedaan op de huisartsenpraktijken overdag en op de huisartsenpost in de avond-, nacht- en weekenduren. Waarneming voor huisartsen in vakanties en diensten op de huisartsenpost wordt steeds lastiger in te vullen. Daarnaast is opvolging van huisartsenpraktijken moeilijk te vinden en ontbreekt vaak de ruimte in praktijken om goede zorg te kunnen verlenen. Toegang tot goede huisartsenzorg is van essentieel belang voor de inwoners van de Hoeksche Waard en vormt een cruciale schakel in het hele zorgsysteem.

Twijfelt u of u de huisarts moet bellen, raadpleeg dan eerst de app ‘Moet ik naar de dokter’. Voor zelfzorg adviezen, raadpleeg dan eerst Thuisarts.nl. Uiteraard belt u altijd de huisarts in geval van spoed en/of wanneer u twijfelt of zich zorgen maakt.

Wat betekent dit voor u op 1 juli?

Het is mogelijk dat uw huisartsenpraktijk gesloten is op vrijdagmiddag 1 juli 2022. Raadpleeg de website van uw eigen huisartsenpraktijk over de openingstijden op deze middag. Indien uw huisartsenpraktijk gesloten is, kunt u, alleen in geval van spoed, bellen naar Huisartsenpost ’t Hellegat in Klaaswaal (0186-576 660). Kijk op www.haphellegat.nl voor meer informatie over de huisartsenpost.