Digidoos voor de huisartsenpraktijken

Meer tijd voor patiënten, meer efficiënt werken? Het helpt om medewerkers van huisartsenpraktijken meer digivaardig te maken. Veel zorgmedewerkers kunnen nog heel wat leren op digitaal gebied. Belangrijk, want om meer tijd aan patiënten te kunnen besteden én het werkplezier te vergroten zijn (goede) digitale vaardigheden heel prettig. Als een medewerker digitaal niet vaardig is, kan onzekerheid, angst en schaamte ontstaan, terwijl dat helemaal niet nodig is!

Alle praktijken in de regio hebben een Digidoos ontvangen. Deze Digidoos -met snoepjes, pennen met digitips en flyer van ons ICT regioplan- is het begin van een reeks ‘triggers’ om digivaardigheid bespreekbaar te maken in de huisartsenpraktijk.

Er staat heel wat op de planning voor de praktijkmedewerkers van regionale huisartsenorganisatie Cohaesie, Zorggroep Haringvliet, Zorggroep Hoeksewaard en Zorggroep Ridderkerk. Voor 2023 is dat:

  • Een training leiding geven aan digitalisering: hoe kun je medewerkers motiveren aan de slag te gaan met verbeteren van hun digivaardigheden.
  • Bespreekbaar maken van digivaardigheden.
  • Inzet van digicoaches: de digicoaches geven praktische tips en zijn bereikbaar voor alle denkbare digivragen van de praktijkmedewerkers.
  • Zelftesten voor praktijkmedewerkers: hiermee kunnen ze zelf leerdoelen formuleren om digitaalvaardiger te worden.