Begeleiding bij ouderenzorg

Welke begeleiding kun je verwachten bij diabetes? 

Het doel van een zorgprogramma is om samen met u een persoonlijk zorgplan te ontwikkelen die is bepaald op uw wensen en mogelijkheden. Het voordeel van een zorgprogramma is, dat u één vast contactpersoon heeft en dat de behandelafspraken op elkaar zijn afgestemd. 

Uw huisarts en praktijkondersteuner werken met andere zorg- en hulpverleners samen en kunnen indien nodig ingezet worden binnen uw behandelplan. Afhankelijk van uw behoeftes aan zorg of ondersteuning schakelen we de juiste organisaties in. Uw praktijk werkt onder andere samen met de wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, geriater, de thuiszorg, welzijns- en vrijwilligersorganisaties, de fysiotherapeut, ergotherapeut, apothekers, dagbesteding en gemeentelijke voorzieningen.