Begeleiding bij COPD

Welke begeleiding kun je verwachten bij COPD? 

Het doel van een zorgprogramma is om samen met u een persoonlijk zorgplan te ontwikkelen die is bepaald op uw wensen en mogelijkheden. Het voordeel van een zorgprogramma is, dat u één vast contactpersoon heeft en dat de behandelafspraken op elkaar zijn afgestemd. Vanuit het zorgprogramma heeft u begeleiding met de volgende zorgverleners:

  • De huisarts: is hoofdbehandelaar, coördinator en medisch eindverantwoordelijke; de huisarts doet indien nodig één keer per jaar de algemene controle, en bewaakt de totale zorg.
  • De praktijkondersteuner: is geschoold om astmapatiënten zelfstandig te begeleiden; de praktijkondersteuner doet de controles en kan de patiënt coachen om gezond(er) te leven.
  • De longverpleegkundige: kan als specialistisch verpleegkundige ingeschakeld worden.
  • De diëtist: adviseert en begeleidt op het gebied van voeding, gewicht, beweging en leefstijl.
  • De fysiotherapeut: helpt bij het opstellen en bereiken van bewegingsdoelen. De fysiotherapeut begeleidt u met een bewegingsprogramma op maat.
  • De longarts: kan worden ingeschakeld wanneer specialistische hulp nodig is of er complicaties zijn. Ook met medisch specialisten zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Zij kennen het zorgprogramma en verwijzen u voor controle weer terug naar de huisartspraktijk indien mogelijk.