Welzijn op recept

‘Welzijn op recept’ ondersteunt volwassenen én jongeren in het behouden en verbeteren van gezondheid en welzijn bij psychosociale problemen. Psychosociale problemen ontstaan vaak als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen zoals eenzaamheid, een zieke
partner verzorgen, gepest worden, e.d. Deze problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, stress, somberheid en angstklachten.
Psychosociale klachten hoeven niet altijd medicamenteus of met psychologische zorg behandeld te worden, maar kunnen ook aangepakt worden met ‘Welzijnsarrangementen’ waardoor het onnodig gebruik van gezondheidszorg afneemt.

De activiteiten binnen de ‘Welzijnsarrangementen’ hangen samen met positief en optimistisch denken, zingeving, bewust leven en genieten, interactie met anderen, gezonde leefstijl en geluk delen, de 6 ‘Principes van duurzaam geluk’ en welbevinden.

Onderstaande een aantal nuttige links over Welzijn op recept: 

Infographic Welzijn op recept 

https://welzijnoprecept.nl/meerwaarde/

https://welzijnoprecept.nl/grote-schoonmaak-in-huis-en-hoofd/

https://youtu.be/puoRzMVbp6E

https://youtu.be/AA6HFyCAwZw