Valpreventie

Valongevallen vormen een ernstig en toenemend probleem bij ouderen. De fysieke, sociale en maatschappelijke gevolgen hiervan zijn groot. Als oudere kunt u zelf veel doen  om het risico op een val te verlagen. Zo is bewegen een belangrijk middel voor valpreventie.

Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Iedere 4 minuten wordt er een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp opgenomen omdat hij gevallen is. Met het oog op de vergrijzing zullen deze aantallen de komende jaren alleen maar toenemen. De prognose is dat het aantal SEH-bezoeken na een valongeval stijgt met 47% tot 2050. Het letsel opgelopen door een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven.

Op deze pagina vindt u tips over valpreventie:

Kijk voor meer informatie over valpreventie op veiligheid.nl of naar beteroud.nl.