Uw zorgverzekering en uw huisarts?

Uw zorgverzekering

Hoe weet u welke zorg vergoed wordt en welke zorg niet? 

Uw zorgverzekering bestaat uit een basispakket en een eventueel aanvullend pakket. De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek. Klik op de button van de rijksoverheid hiernaast voor meer informatie over het basispakket.

Uw zorgverzekeraar vergoedt de zorg die u krijgt van uw
huisarts. En een bezoek aan de huisarts gaat niet ten koste van uw 
eigen risico. Wel kan het zijn dat de huisarts extra onderzoek moet doen.
Bijvoorbeeld bloedprikken om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. Deze zorg
valt wel onder uw eigen risico. Net als de geneesmiddelen die een
huisarts voorschrijft.
 

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bijvoorbeeld medicijnen en bloedonderzoek? Dat kunt u het beste aan uw zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit welke zorgverzekering u heeft afgesloten. In de polis van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Zijn de voorwaarden voor u niet duidelijk? Of wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bepaalde zorg? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Waarom staat Zorggroep Hoeksewaard op mijn declaratieoverzicht? 

Huisartsen declareren kosten voor u als patiënt bij de zorgverzekeraar. Uw huisartsenpraktijk is aangesloten bij Zorggroep Hoeksewaard en zij declareert ook namens de huisartsen bij de zorgverzekeraars. 

Deelname aan een zorgprogramma 

De zorggroep heeft voor de zorgprogramma’s astma, COPD, hart- en vaatziekten en diabetes namens alle betrokken huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. Deelname aan een zorgprogramma wordt altijd volledig vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet af van het eigen risico. Op uw rekeningoverzicht van uw verzekeraar ziet u echter wel dat de kosten van het zorgprogramma zijn opgenomen, maar u hoeft deze kosten dus niet te betalen. Uw huisarts bepaalt of u in aanmerking komt voor behandeling volgens een zorgprogramma. Mocht u vragen hebben waarom u bent opgenomen in het zorgprogramma, dan raad ik u aan contact op te nemen met uw eigen huisarts. 

Algemene kosten 

De ondersteuning van de huisartsenzorg brengt kosten met zich mee. Met de zorgverzekeraars zijn vaste afspraken gemaakt over de betaling van deze kosten. Deze worden voor alle ingeschreven patiënten gedeclareerd. De bedragen zijn meestal laag. De kosten worden namelijk verdeeld over alle ingeschreven patiënten van een praktijk. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar worden deze kosten wel of niet inzichtelijk gemaakt in uw declaratieoverzicht. De kosten vallen, net als bij deelname aan een zorgprogramma, onder de basisverzekering en hoeft u dus niet zelf te betalen.  

Welke kosten kunt u vinden op uw declaratieoverzicht? 

  • Inschrijftarief huisarts; 
  • tegemoetkoming kosten digitalisering huisartsenzorg; 
  • organisatie- en infrastructuur ketenzorg, per ingeschreven verzekerde;
  • praktijkmanagement.