Wanneer u een chronische ziekte heeft wordt u daarvoor langere tijd behandeld. Voor uw behandeling werkt uw huisarts nauw samen met andere zorgverleners. Het is belangrijk dat uw medische gegevens ook voor de andere zorgverleners beschikbaar zijn. Dan zijn zij op de hoogte van uw gezondheidssituatie op het moment dat zij u behandelen. Het digitaal delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). De zorgverlener ziet alleen die informatie die zij nodig hebben voor uw behandeling.

Maar alleen als u het goed vindt.

Dat mag alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt toestemming geven door het te vertellen aan uw huisarts of het toestemmingsformulier in te vullen en in te leveren bij uw huisarts. De huisarts noteert vervolgens uw toestemming in uw dossier.

Voor meer achtergrondinformatie en het toestemmingsformulier, klik hier.