Samenwerking Zorggroep Hoeksewaard en Robin in de Regio

Binnen Zorggroep Hoeksewaard bestond er een samenwerking met PRO Flexpool samen met Zorggroep Haringvliet en Zorgroep Cohaesie. Al langere tijd was het beeld dat deze samenwerking onvoldoende antwoord biedt op de huidige capaciteitsvraagstukken binnen de huisartsenzorg. Een nieuwe dienstverlening en samenwerking is gevonden in de dienstverlening Robin in de Regio. Samen met Zorggroep Haringvliet, Cohaesie en ZGHW is vanaf november 2020 een nieuw samenwerkingsverband gestart.

Wat doet Robin in de Regio?

De huisartsenzorg en de praktijken staan onder druk, onder meer door de toenemende zorgvraag. De beschikbare tijd en arbeidscapaciteit moet zo efficiënt en effectief mogelijk worden ingezet. Binnen het samenwerkingsverband werken we samen aan het ontzorgen van huisartsenpraktijken bij het inzetten, ontwikkelen, werven, opleiden en doorstromen van medewerkers.

Regionaal stagepunt

Robin vergroot de instroom op de arbeidsmarkt door leerlingen via een regionaal stagepunt de kans te geven in de huisartsenzorg te gaan werken. Het regionaal stagepunt is een samenwerkingsverband tussen Robin, ZGHW, Cohaesie, Zorggroep Haringvliet en relevante opleidingsinstituten in de regio.

Online regionaal opleidingsplatform

Het opleidingsplatform biedt onder andere online competentie- en vaardigheidstrainingen voor alle medewerkers van onze aangesloten huisartsenpraktijken.

Detachering

Als er tijdelijke vervanging gewenst is bij langdurig verzuim of zwangerschapsverlof, een project of piek in de werkzaamheden, biedt Robin personele inzet via detachering aan.

Werving en selectie

Robin kan de werving en selectie uit handen nemen. Samen met de praktijk stellen zij een vacaturetekst en randvoorwaarden op. Hierna wordt gezocht naar kandidaten die voldoen aan de criteria. Na een eerste screening door Robin, worden de kandidaten aan de huisartsenpraktijk voorgesteld. De huisartsenpraktijk voert zélf de sollicitatiegesprekken. Zodra hieruit de juiste match komt, kan deze nieuwe medewerker in eigen dienst van de praktijk worden genomen.

Traineeship voor doktersassistenten

Net afgestudeerde doktersassistenten worden met een traineetraject gedurende twaalf maanden, zowel vanuit Robin als vanuit de huisartsenpraktijk, intensief gecoacht en begeleid naar beroepsdeskundigheid en allround inzetbaarheid. Na deze 12 maanden heeft de huisartsenpraktijk de gelegenheid om de trainee kosteloos over te nemen.