PRISMA

PRISMA cursus: PRo-actieve Interdisciplinaire Self-MAnagement

PRISMA is een programma dat ingezet wordt bij verschillende chronische ziekten. Het is een groepsprogramma die bestaat uit 2 dagdelen, elk van 3,5 uur. Het programma wordt gegeven door zorgverleners die gespecialiseerd zijn in een chronische ziekte. Het programma wordt u aangeboden door uw huisartsenpraktijk, en kost u zelf niets.

Het doel van het programma is dat u alles leert om de eigen ziekte te begrijpen en van daaruit eigen keuzes te maken over hoe ermee om te gaan. Onderwerpen die hierbij worden besproken zijn: voeding, beweging, roken, medicijnen innemen, stemming en hulp vragen. Tijdens het programma staat uw eigen verhaal centraal. Uw eigen klachten, ervaringen, zorgen en vragen komen allemaal aan bod. Uiteindelijk zal u aan het einde van het tweede dagdeel naar huis gaan met een ingevuld, persoonlijk actieplan. Dit actieplan kan u tevens helpen bij de afspraken met de praktijkondersteuner of huisarts.

Binnen ZGHW wordt momenteel alleen een PRISMA patiëntcursus aangeboden voor mensen met diabetes mellitus, type 2.

Heeft u interesse in deelname?

Om deel te nemen aan een patiëntcursus heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of praktijkondersteuner. U kunt bij uw huisarts of praktijkondersteuner uw interesse voor een patiëntcursus  kenbaar maken.