Uitleg over PRISMA (door POH aan cliënt)

PRISMA is een cursus voor diabetespatiënten die zelf graag actief met hun diabetes aan de slag willen.

  • De cursus bestaat uit 2 dagdelen, elk van 3,5 uur. Het is de bedoeling dat u bij beide dagen aanwezig bent.
  • Het is een groepsprogramma, en wordt gegeven aan 8-12 deelnemers.
  • 2 zorgverleners geven het programma, een diëtist en diabetesverpleegkundige
  • Het programma wordt u aangeboden door uw huisartsenpraktijk, en kost u zelf niets
  • (PRISMA staat voor PRo-actieve, Interdisciplinaire, Self-Management)

Het doel van het programma is dat u alles leert om de eigen ziekte te begrijpen en van daaruit eigen keuzes te maken over hoe ermee om te gaan. Onderwerpen die hierbij worden besproken zijn: voeding, beweging, roken, medicijnen innemen, stemming en hulp vragen.

Tijdens het programma staat uw eigen verhaal centraal. Uw eigen klachten, ervaringen, zorgen en vragen komen allemaal aan bod.

Uiteindelijk zal u aan het einde van het tweede dagdeel naar huis gaan met een ingevuld, persoonlijk actieplan. Dit actieplan kan u tevens helpen bij de afspraken met de praktijkondersteuner, huisarts en/of diëtist.

Aanmelden via de praktijkondersteuner van uw eigen huisarts

Klik hier voor de informatieflyer.