Zorgprogramma’s

Zorgkwaliteit bewaken en verbeteren

In een zorgprogramma worden alle behandelingen rond één chronische ziekte, plus de begeleiding die huisartsen hierbij met diverse andere zorgverleners leveren, beschreven. De betrokken zorgverleners maken onderling afspraken over de zorg die zij in het zorgprogramma leveren. Waaruit bestaat de zorg? Wie levert welke zorg en hoe? En welke planning wordt hierbij toegepast? Het zijn belangrijke vragen die in het zorgprogramma uitgebreid beantwoord worden.

Samen met de huisarts wordt een individueel zorgplan opgesteld. In dit zorgplan staat beschreven welke behandeldoelen de patiënt wil behalen met de begeleiding van de huisarts en andere zorgverleners. De focus ligt hier vooral op de begeleiding en coaching naar een gezonde leefstijl, waarbij de klachten van de chronische aandoening geminimaliseerd worden. Vanuit deze samenwerking kan met de patiënt bepaald worden wat de beste zorg is. Voor de patiënt is dan duidelijk: ik krijg alle mogelijke zorg die mijn chronische aandoening vereist.

ZGHW heeft voor vier chronische ziekten een zorgprogramma opgesteld: diabetes, COPD, astma en hart-en vaatziekten (CVRM). Vanuit deze zorgprogramma’s verlenen de huisartsen binnen ZGHW de zorg aan hun patiënten volgens een vast programma en een uniforme behandelmethode. De huisarts bewaakt het zorgprogramma, hij/zij heeft de regie en informeert patiënten die voor een zorgprogramma in aanmerking komen. Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars staan achter deze vorm van zorgverlening. Logisch: zorgprogramma’s zijn onmisbaar om de zorgkwaliteit te bewaken en optimaliseren.

Het belangrijkste doel

De kwaliteit van leven van patiënten met een chronische aandoening verbeteren.  Dit doen we door de best mogelijke en meest complete zorg leveren. Hierbij is het voorkomen (of in ieder geval sterk verminderen) van mogelijke complicaties bij patiënten een van de belangrijkste punten.