Samen chronische zorg stroomlijnen

De Coöperatieve Zorggroep Hoeksewaard (ZGHW) is een regionaal samenwerkingsverband van circa 30 praktijkhoudende huisartsen, verspreid werkzaam in de Hoeksche Waard. Deze huisartsen hebben afspraken gemaakt om samen de chronische zorg voor hun patiënten dichtbij huis te kunnen optimaliseren. Hiertoe zijn tevens afspraken gemaakt met andere zorgverleners in de eerste en de tweede lijn.

De ZGHW wordt aangevoerd door een bestuur, dat ondersteund wordt door een bureau en een Werkgroep Kwaliteit.

Bestuur

Voorzitter: H. (Henk) de Vos
Penningmeester: J. (Jan) van Nieuwaal
Bestuurslid: J. (Jacoline) de Groot

Bureau

Manager: W. (Wendy) Ophorst
Secretariaat: M. (Marion) Mol
Coördinator Zorgprogramma’s: M. (Marie-José) Keijzers
Communicatie/ secretariaat: A. (Annet) Bakker