De missie van de ZGHW

Onze missie bestaat uit drie pijlers:

  • Ontwikkelen van zorgprogramma’s rondom diverse kwetsbare groepen, die leiden tot kwalitatief hoogwaardige chronische zorg in de Hoeksche Waard.
  • Ondersteunen van de aangesloten huisartsenpraktijken en zorgverleners op het gebied van organisatie en kwaliteit.
  • Fungeren als aanspreekpunt in de regio op het gebied van chronische en langdurige zorg.
    De ZGHW vervult hierin namens de huisartsen een centrale rol.

Meer tijd voor de patiënt

Door onze zorgverleners in de huisartsenpraktijken te ondersteunen (o.a. met zorgprogramma’s, kwaliteitsbeleid, implementatie van zorgvernieuwing en waar mogelijk ICT-diensten), krijgen de teams in de praktijk meer ruimte. Hetgeen niet alleen resulteert in meer tijd voor patiënten, maar ook in betere mogelijkheden om de driehoek ‘huisartsenzorg – wijkverpleging – sociaal domein’  te versterken. Ook innovaties die bijdragen aan zelfzorg krijgen hierdoor kans, zoals bijvoorbeeld blijkt uit ons project ‘Zelfzorg ondersteund’.

De kracht van een regionale aanpak

De voordelen van het regionaal bundelen van krachten worden optimaal benut. Als regionale organisatie zijn we immers in staat om bovenlokale vraagstukken op te pakken, regionale samenwerking te organiseren (bijvoorbeeld gericht op het bevorderen van substitutie, zoals het ZGHW-project ‘Meekijkconsult cardiologie’) en onderling een adequate gegevensuitwisseling te realiseren. Zo kunnen wij als ZGHW namens onze aangesloten zorgverleners afspraken maken met relevante partners waaronder ziekenhuizen, zorginstellingen, gemeenten en verzekeraars.

Toekomstplannen

Als Zorggroep Hoeksewaard hebben we gezamenlijk belangrijke waarden ontwikkeld. We organiseren zorg samen met de patiënt. Deze zorg is maatwerk, door een individueel zorgplan wordt steeds weer de zorg aangepast aan de individuele behoeftes. Er is een sterke focus op de regio; goede zorg binnen handbereik, daar maken we ons sterk voor. Zorgverleners zijn gemotiveerd en gedreven om zorg te optimaliseren.

In ons beleidsplan ‘Op één lijn in de Hoeksche Waard’ staan onze strategische keuzes voor de komende jaren geformuleerd. Verdere professionalisering van de organisatie en mogelijk ook accreditatie staan hoog op de agenda. We kijken hoe we de patiënt kunnen betrekken bij de ontwikkeling van zorg. Om teams op de praktijken te ondersteunen, gaat een aantal initiatieven van start. Ook het uitbreiden van samenwerking tussen partners en programmatische zorg staat hoog op onze agenda. Gebleken is al dat daar onze kracht ligt. Die zullen we beslist verder benutten.