Kwaliteit binnen ZGHW

Binnen ZGHW werken continue samen aan kwaliteit. Vanuit ZGHW komt de kerngroep kwaliteit eenmaal per maand samen om vraagstukken op het gebied van landelijk en regionaal beleid op te pakken en uit te werken. Daarnaast werken we samen met de praktijken aan het optimaliseren van de zorg die door de huisarts en praktijkondersteuners binnen de zorgprogramma’s wordt geleverd aan de patiënten.

De kerngroep kwaliteit bestaat uit:

Voorzitter: J. (Jochem) Gouweloos, kaderarts DM
Lid: M. (Marie-José) Keijzers, coördinator zorgprogramma’s
Lid: W. (Willem) de Jong, kaderarts ouderenzorg
Lid: M. (Marielle) Schouwink, praktijkondersteuner
Lid: M. (Marian) Westdijk, praktijkondersteuner

Daarnaast laat de kerngroep kwaliteit zich adviseren door de klankbordgroep, waarbij collega’s (zoals kaderartsen, gespecialiseerd verpleegkundigen en huisartsen) de kerngroep van nadere inhoudelijke expertise kunnen voorzien.