Meekijkconsult Cardiologie

Meekijkconsult Cardiologie

In het zorgprogramma Meekijkconsult Cardiologie werkt de huisarts nauw samen met de cardioloog in het ziekenhuis en is daarom ook gericht op patiënten die klachten ervaren, die mogelijk worden veroorzaakt door een probleem met het hart.

Hoe werkt het?

Wanneer er klachten optreden komt de patiënt gewoon op consult bij de eigen huisarts. Voor nader overleg en advies  kan de huisarts de onderzoeksresultaten, verkregen uit het consult, eventueel voorleggen aan de cardioloog in het ziekenhuis.

Er is een mogelijkheid dat aan de hand van dit consult wordt bepaald dat de patiënt doorverwezen moet worden naar de cardioloog. Voorheen ging de patient dan naar de cardioloog in het ziekenhuis, maar met het zorgprogramma Meekijkconsult Cardiologie komt de cardioloog naar de huisarts toe, op één van de twee centrale locaties in de Hoeksche Waard. De cardioloog schuift aan voor een speciaal spreekuur.

Als de patiënt wordt uitgenodigd voor dit spreekuur, wordt de situatie besproken met de huisarts en patiënt, de cardioloog luistert en kijkt/denkt mee. Samen met de patiënt worden behandelopties besproken. Natuurlijk wordt de cardioloog betrokken bij vervolgonderzoek en het inzetten van de juiste behandeling.
Een Meekijkconsult kan overigens ook digitaal plaatsvinden, de cardioloog is dan niet live op het spreekuur, maar kijkt via de digitale weg mee.

De voordelen

Dit Meekijkconsult Cardiologie heeft enkele prettige voordelen:

  • De cardiologiezorg wordt geleverd dichtbij huis, de patiënt hoeft niet meer naar het ziekenhuis.
  • De huisarts blijft hoofdbehandelaar, daarom krijgt u deze zorg vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook het overleg met de cardioloog, of een consult bij deze cardioloog, worden vergoed en niet ten laste gebracht van het eigen risico. (let op; voor diagnostisch onderzoek en medicatie gelden de bepalingen uit uw zorgverzekeringspolis. Deze vallen altijd onder uw eigen risico.)

Patiëntenbrief MKCC