Om de beste zorg te kunnen leveren, werken verschillende zorgverleners binnen ZGHW nauw met elkaar samen. Een essentieel onderdeel van deze samenwerking is het uitwisselen van informatie. Zowel op papier als geautomatiseerd is de ZGHW  bij het dagelijks werk afhankelijk van de beschikbaarheid van betrouwbare informatie. Dit kan informatie zijn op het gebied van vakinhoudelijke kennis, maar ook informatie met betrekking tot patiënten kan soms met een collega gedeeld moeten worden.  Omdat het in dat geval om privacygevoelige informatie gaat, moet hier zeer zorgvuldig mee om gegaan worden.

Voor meer informatie over de privacy van uw gegevens, klikt u hier.

Het KIS; Care2U

ZGHW werkt met een online platform waarop de ketenpartners de benodigde informatie met elkaar kunnen delen; het Keten Informatie Systeem ‘Care2U’. Dit Keten Informatie Systeem (KIS) zorgt voor efficiëntere en effectievere eerstelijnszorg voor mensen met één of meerdere chronische aandoeningen, door de samenwerking tussen verschillende ketenpartners te ondersteunen.
In het KIS is alle patiëntinformatie verzameld en kan worden gedeeld met ketenpartners. Meer informatie over Care2U kunt u vinden op de website.

Heeft u een suggestie of een klacht?

ZGHW en alle aangesloten zorgverleners doen hun uiterste best om u de best mogelijke zorg te verlenen. Mocht er onverhoopt toch een klacht of suggestie zijn, dan horen wij dit graag. Uw klacht of suggestie pakken wij direct op, om de zorg- en dienstverlening zo snel mogelijk te verbeteren.

Allereerst raden wij u aan om uw klacht te uiten bij uw zorgverlener. Meldt waarom u niet tevreden bent of waarom u denkt dat de zorg verbeterd kan worden. Samen met uw zorgverlener kunt u dan op zoek naar een oplossing.

U kunt ook een melding doen bij de zorggroep, via dit formulier: Meldingsformulier VIM

Mocht u met uw zorgverlener niet tot een oplossing kunnen komen, kunt u contact opnemen met de onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem en kan proberen de klacht te bemiddelen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
Klik hier voor contact met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.