Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid zoekt per 1 januari 2021

Psycholoog of Orthopedagoog 24 uur met voorkeur GGZ kennis gemeente Hoeksche Waard

De pilot jeugd GGZ wordt uitgevoerd door Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid, Gemeente Hoeksche Waard samen met de Zorggroep Hoeksewaard. In de pilot zijn twee jeugdprofessionals (JGGZ) aangesteld die als extra verbindende schakel zich positioneren in het werkveld van de huisarts en het jeugdteam. Zo wordt de hulp voor een jeugdige georganiseerd op de juiste plek, het aantal verwijzingen naar de lokale voorzieningen versterkt en het aantal verwijzingen naar de tweede lijn terug gedrongen. De nauwe samenwerking tussen JGGZ en huisarts wordt als waardevol ervaren. Doelstelling is dat eind 2021 in totaal zes jeugdprofessionals werkzaam zijn in de Hoeksche Waard.

Vanwege het grote succes gaan we in januari 2021 verder uitbreiden. Klik hier voor de vacature.